Pradžia


Petras Gintalas. Z. Zimnickaitės nuotrauka

Petras Gintalas kuria tokį meną, kokį diktuoja jo prigimtis: natūralų, paklūstantį tik jam būdingoms meninėms interpretacijoms, vidinėms būsenoms. Džiaugsmas, liūdesys ar tragizmas dažnai lieka užsidarę santūrumo kiaute, pasislėpę žemaitiškoje gelmėje, bet užčiuopiami jausmu. Dailininko skulptūros, tapybos, grafikos kūriniuose atsiskleidžianti poetinė įžvalga neatsitiktinė – jis bendrauja su dviem mūzomis: daile ir poezija.

Antanas Olbutas


Kurybos pristatymo tekstas anglų kalba
Presentational text in English (pdf)


Knyga PETRAS GINTALAS – MEDALIO ŽMOGUS

Knygos ištrauka (pdf)